A Vitamini     Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçası olan vitaminler birer organik bileşiklerdir. Vitamin Latince Yaşam anlamına gelen “Vita” sözcüğünden türetilmiştir. Vitaminler yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen